Nätverksinstallationer

Kabeldragning och montering

Vi installerar de fysiska delarna i datanätverket som kabeldragning och montering av uttag med mera.

  • Nätverksinstallationer
  • Kabeldragning
  • Montering av datauttag

Billigare kabeldragning med ROT-avdraget