Belysning

Belysning har förmågan att påverka din sinnesstämning och sättet du uppfattar objekten eller miljöerna som är belysta

Få saker påverkar oss så starkt som ljuset i ett rum. Väl vald belysningsarmatur kan skapa rätt stämning, få oss att känna oss pigga eller avspända eller göra det enklare att utföra en arbetsuppgift. Rätt belysning är en viktig trivselfaktor för både inomhus- och utomhusmiljö.


Belysning inomhus

 • styrsystem för belysningsarmatur
 • ledbelysning
 • belysningssystem i hyreshus
 • butiksbelysning
 • belysning i fastigheter som kontors- och lagerlokaler
 • belysning i kyrkor

Belysning utomhus

 • fasadbelysning
 • parkeringsbelysning
 • parkbelysning
 • belysning i trädgården
 • belysning idrottsplaner
 • strålkastare

Byt belysningssystem och spara pengar

Många belysningsanläggningar med några år på nacken drar onödigt mycket energi, vi ser gärna över den befintliga anläggningen för att se om den kan göras mer energieffektiv.

Ett enkelt sätt är att byta ut glödlampor och lysrör till lågenergi- eller LED-lampor som drar mindre ström. Ett annat är att installera styrsystem som aktiverar belysningen enbart när den behövs minskar också energibehovet.

Det kostar en del att byta ut all belysning i t.ex. en större kontors- eller affärslokal men installationskostnaden är en engångsutgift. Ett nytt system som ger sänkta energi- och underhållskostnaderna ger stora besparingar på sikt. I samarbete med våra leverantörer utför vi gärna en kostnadsanalys som tar hänsyn till de löpande utgifterna och visar hur snart en uppgradering av belysningsanläggningen betalar sig.