Elservice

Elservice med säkerheten i fokus

För att en elanläggning ska fungera optimalt och vara säker, är det viktigt den är i bra skick. Med regelbunden elservice kan du försäkra dig om att elsystemet inte drabbats av dolda fel som orsakas av t.ex. skadedjur, gummiisolering som torkar. Lika viktigt är det att den utrustning som drivs elektiskt är i bra skick. Gamla vitvaror och belysningsanläggningar drar ofta onödigt mycket el.

Elfirman AB bistår med besiktning, rådgivning och åtgärd så att din elanläggning är både säker och energieffektiv.


Installera jordfelsbrytare nu!

Genom att låta en elektriker installera jordfelsbrytare kan du minimera risken för både personskador och skador på elektrisk utrustning. Jordfelsbrytaren slår av strömmen om den går fel väg t.ex. när en elprodukt blivit strömförande på grund av fukt. Man kanske kan säga att en jordfelsbrytare är en enkel form av egen elservice.

Elserviceavtal

Precis som kommuner har RAM-avtal för löpande elservice kan fastighetsägare och större arbetsplatser ha nytta av ett elserviceavtal. Då ser vi regelbundet se över funktioner som inbegriper el – t.ex. belysning, nätverk, larm och passagesystem för att minimera risker och skador.

Varför inte teckna ett serviceavtal så du alltid är på den säkra sidan?